NEWTONS TREDJE LAG

Lagen om verkan och återverkan.

När två föremål verkar på varandra med krafter, är krafterna lika stora och matsatt riktade. Krafterna verkar längs samma räta linje.

På bilden nedan kan man se: Kraft är lika med motkraft, men är motsatt riktad. Kraft och motkraft verkar på sitt föremål. Kraft och motkraft är dessutom alltid av samma sort.